Patologi


Jabatan Patologi bertanggungjawab menjalankan pelbagai ujian diagnostik serta membekalkan darah kepada pesakit. Terdiri daripada enam disiplin perkhidmatan makmal iaitu :

  • Patologi Kimia
  • Mikrobiologi
  • Hematologi
  • Histopatologi
  • Sitologi
  • Transfusi Darah