Caj Pesakit Luar


Bahagian 1 - Jabatan Pesakit Luar Am


Hospital dan Klinik

Caj bagi satu lawatan
(termasuk segala Siasatan)

Hospital Besar

RM1.00

Hospital Daerah

RM1.00

Poliklinik

RM1.00Bahagian 2 - Jabatan Pesakit Luar Pakar


Jenis rujukan kepada klinik pakar

Caj bagi satu rawatan

Rujukan daripada pegawai perubatan kerajaan

Percuma bagi lawatan pertama, RM5 untuk setiap "follow-up" (termasuk segala siasatan)

Rujukan daripada Pengamal Persendirian

RM30 bagi lawatan pertama, RM5 untuk setiap "follow-up" (tidak termasuk siasatan)

Kes-kes "follow-up" yang telah keluar daripada wad

RM5 bagi satu rawatan (termasuk segala siasatan)Bahagian 3 - Perkhidmatan Di Luar Hospital


Perkhidmatan Perubatan Di Luar Hospital

RM150 untuk setiap lawatan selain dari apa-apa tuntutan bagi perjalanan, sara hidup dan penginapan mengikut kadar yang ditentukan oleh Kerajaan