Sustainability Programme (SP) HSAH


PENGENALAN

Apa itu 'Sustainability Programme'

‘Sustainability Programme’ adalah satu program yang telah di perkenalkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia di semua hospital seluruh Malaysia sebagai satu usaha bermula pada tahun 2015.

Terdapat tiga program utama yang akan di laksanakan di bawah Sustainability Programme, iaitu:
i) Program Pengurusan Tenaga (Energy Management Programme)
ii) Program Kitar Semula (Reuse, Reduce, Recycle)
iii) Program Penilaian Tahap Kualiti Udara Dalaman (Indoor Air Quality)

Sustainability Programme HSAH