Patologi

Patologi


Jabatan Patologi bertanggungjawab menjalankan pelbagai ujian diagnostik serta membekalkan darah kepada pesakit. Terdiri daripada enam disiplin perkhidmatan makmal iaitu :

  • Patologi Kimia
  • Mikrobiologi
  • Hematologi
  • Histopatologi
  • Sitologi
  • Transfusi Darah

This article comes from Hospital Sultan Abdul Halim
https://hsah.moh.gov.my/v2

The URL for this story is:
https://hsah.moh.gov.my/v2/modules/content/index.php?id=22