Jawatankuasa Laman Web

Jawatankuasa Laman Web HSAH


Jawatan Nama Jabatan/Unit
Pengerusi En. Adzuldin b. Mohamed Pengurusan
Urusetia/AJK Teknikal Pn. Nurul Fauzana bt. Kapi Teknologi Maklumat
AJK Pn. Norazira bt. Kassim Farmasi
AJK Pn. Nurazila bt. Azmi Patologi
AJK En. Mohd Iznan b. Zakaria Pendidikan Kesihatan
AJK Pn. Siti Asa bt. Abdullahi Kejururawatan
AJK En. Mohamad Zaki bin Md Shariff Pentadbiran
AJK En. Anuar b. Ismail Perubatan
AJK Pn. Zainab bt. Hamid Kualiti & Inovasi
AJK Teknikal En. Irwan Harnadi b. Amaludin Teknologi Maklumat


Terma Rujukan Jawatankuasa Pengurusan Laman Web
Hospital Sultan Abdul Halim


1. Menetapkan matlamat dan peranan laman web/portal.
2. Menentukan dasar penyampaian perkhidmatan/maklumat melalui laman web/portal.
3. Memastikan kandungan dalam laman web/portal adalah terkini dan sahih dengan mewujudkan proses pengurusan kandungan yang berkesan.
4. Memastikan keseragaman dalam penyampaian maklumat di laman web/portal.
5. Mengesyorkan peningkatan penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan termasuk penyediaan perkhidmatan secara interaktif bagi menyokong ciri-ciri dan kemudahan yang mesra pelanggan.
6. Membuat kajian semula kandungan, susun atur, reka bentuk dan cara penyampaian laman web/portal.
7. Mengkaji dan membuat syor untuk mewujudkan ciri-ciri baru (enhancing features) dalam laman web/portal.
8. Mengadakan promosi untuk memperkenalkan laman web/portal dengan memberi fokus kepada perkhidmatan utama yang ditawarkan.

Sumber : Pekeliling Am Bilangan 1 Tahun 2006 : Pengurusan Laman Web/Portal Sektor Awam

Ahli Jawatankuasa
This article comes from Hospital Sultan Abdul Halim
https://hsah.moh.gov.my/v2

The URL for this story is:
https://hsah.moh.gov.my/v2/modules/content/index.php?id=44