Sustainability Programme HSAH

Sustainability Programme (SP) HSAH


PENGENALAN

Apa itu 'Sustainability Programme'

‘Sustainability Programme’ adalah satu program yang telah di perkenalkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia di semua hospital seluruh Malaysia sebagai satu usaha bermula pada tahun 2015.

Terdapat tiga program utama yang akan di laksanakan di bawah Sustainability Programme, iaitu:
i) Program Pengurusan Tenaga (Energy Management Programme)
ii) Program Kitar Semula (Reuse, Reduce, Recycle)
iii) Program Penilaian Tahap Kualiti Udara Dalaman (Indoor Air Quality)

Sustainability Programme HSAH
This article comes from Hospital Sultan Abdul Halim
https://hsah.moh.gov.my/v2

The URL for this story is:
https://hsah.moh.gov.my/v2/modules/content/index.php?id=68